Activiteiten in

De basiliek is op de eerste plaats een plek van erediensten en gebed. In en rond het weekend zijn er drie vieringen. Er zijn vier koren die hun vaste ondersteuning aan de liturgische zang verlenen:

 

* basiliekkoor: De Onser Liver Vrowen Sengers,

* Schola Cantorum (gregoriaans, 2e zondag v.d. maand)

* Gelegenheidskoor (voor rouw en trouw)

* Tevens verleent de koorgroep van de voormalige locatie St. MichaŽl hun medewerking.

 

 

en rond de Basiliek

 

Orgel en concerten

Naast de erediensten vinden er in de basiliek regelmatig concerten plaats. Zowel koren laten zich horen, als organisten die het beroemde Maarschalkerweerd-orgel bespelen. 

 

Gregoriaans

Elke maand wordt door de Schola Cantorum van de basiliek een eucharistieviering verzorgd met gregoriaanse gezangen.

 

Zaterdagmiddagconcerten

De serie Zaterdagmiddagmuziek ,georganiseerd door de werkgroep Kerken als Podium, is een samenwerkingsverband tussen de basiliek, Lutherse Kerk en Doopsgezinde Kerk en organiseert met behulp van het Conservatorium Zwolle wekelijkse concerten op zaterdagmiddag om 15.30 uur. zie: www.kerkenalspodium.nl

 

Basiliekwacht

Een grote groep vrijwilligers, de basiliekwacht, zorgt voor een dagelijkse openstelling van de basiliek.

 

Voor actuele openingstijden van de Basiliek kunt u op de volgende site kijken:

http://www.peperbus-zwolle.nl/