Schola Cantorum ‘BEATAE MARIAE VIRGINIS’  

Zwolle

  Dirigent: Gerard Keilholtz

Website van de schola!

De schola cantorum is opgericht in 1997. Aanvankelijk met 8 zangers, groeide de schola uit tot thans 15 leden.

De Schola Cantorum BMV verzorgt op elke 2e zondag van de maand de liturgie van de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Elke maand wordt op de vrijdagavond, die voorafgaat aan deze zondag van 19.30 – 21.00 uur gerepeteerd in de koorzaal naast de Basiliek. In de maanden september tot en met april vindt ook altijd een extra repetitie plaats op de vrijdag voorafgaande aan de 4e zondag van de maand.

Het koor bestaat uit 16 leden o.l.v. dirigent Gerard Keilholtz. Het koor is ontstaan uit een groep van 8 leden, die vanaf 1995 elke maand eenmaal op zondag de vaste misgezangen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei zong. Officieel is de Schola opgericht in 1997. Vanaf dat jaar worden ook de wisselende misgezangen Introitus, Offertorium en Communio gezongen.

De Onze Lieve Vrouwebasiliek is de meest centraal gelegen katholieke kerk in Zwolle en heeft de status van ‘Basilica Minor’. Het katholiek muzikale erfgoed met de oudste traditie wordt in de Basiliek in eer gehouden. Katholieken, die zich aangetrokken weten door de spiritualiteit van het Gregoriaans, uit Zwolle en omstreken, kunnen hierbij hun hart ophalen.

Op Goede Vrijdag is in de Basiliek de traditie ontstaan om de belangrijkste gezangen tijdens de plechtigheid om 15.00 uur in het Gregoriaans te zingen. Het lijdensevangelie volgens de evangelist Johannes wordt tijdens de plechtigheid recitatief in het Nederlands gezongen.

In de maanden mei en oktober wordt op een van de zondagen een Mariavesperviering gehouden, waarbij de psalmen en de Lofzang van Maria, het ‘Magnificat’ in het Gregoriaans worden gezongen. Daarnaast is er ook plaats voor vele Marialiederen.

   H.Gregorius de Grote, paus. Een van de vier beelden van kerkvaders in het koor van de basiliek. Beschermheilige van de kerkkoren. Traditioneel afgebeeld met een duif op zijn rechterschouder, voorstellend de H.Geest die hem de melodieen voorzingt. Beeld van Mengelberg, 1890

Het gregoriaans is de verzamelnaam van alle, onder H.Gregorius de Grote verzamelde muziek, die in Europa vanaf de 6e eeuw is ontstaan in de christelijke kerk van voor de Reformatie. Deze eenstemmige, rijk versierende kerkzang, werd opgetekend in neumen. Dit zijn tekens die een notengroep op een lettergreep aangeven. Eigenlijk is het gregoriaans een versmelting van onafhankelijk van elkaar gemaakte gezangen aan diverse grote kerken en kloosters ontstaan in heel Europa.

Enkele belangrijke kloosters zoals St.Gallen, Solesmes en Laon bezitten belangrijke bronnen. Het onderzoek naar de betekenis van de neumen heet semiologie.     Zie verder voor gregoriaans

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond er een herleving van het gregoriaans. Vooral het benedictijnenklooster van Solemnes (Fr.)  heeft hierin belangrijk werk verricht en is voor de uitgaven van het ‘Graduale Romanum’ verantwoordelijk. Uit dat graduale zingt de schola nog steeds haar gezangen.

koorboek uit O.L.V.basiliek, waaruit voor het 2e Vaticaans concilie nog regelmatig gezongen werd. Thans te vinden in het zuidertransept van de kerk.

Bijgewerkt:18-11-2008 .