Orgels van de basiliek Onze Lieve Vrouw 

ten Hemelopneming te Zwolle

 

orgelfront van het Maarschalkerweerdorgel in de OLV basiliek Zwolle. Foto: G.Keilholtz 2005

Orgelkas uit 1697 (Münster, D), Binnenwerk M.Maarschalkerweerd (1896)

Orgelgeschiedenis van de O.L.V. basiliek nu te koop bij de basiliekwacht a 5,95 euro